Nawigacja

Zajęcia pozalekcyjne

 

ROK  SZKOLNY  2017 / 2018
ZAJĘCIA  POZALEKCYJNE  KLAS  IV – VII + GIMNAZJUM

 

Nauczyciel prowadzący

Rodzaj zajęć

Sala

Godzina

 

 

 

Poniedziałek

Janina Mazur
Izabela Wlazło
Bożena Nobis
Bożena Nobis
Monika Jarmużek
Justyna Hołyńska
Agnieszka Pogoda
Anna Ilba
Dorota Żukowska
Katarzyna Rogala – Łach
Iwona Halicka
Mateusz Kwaśny
Anna Jajor - Morawiec

Zajęcia z j. niemieckiego
Zajęcia z geografii - kółko geograficzne „ GEOMÓZGI”
Zajęcia z matematyki – kółko dla klas: IIB- IIIB ( gimnazjum)
Zespół wyrów. z matem. kl. IVA (co dwa tygodnie- od 9.10.2017)
Zajęcia z historii klas III (gimn.) - przygotowanie do egzaminu
Zajęcia z j. angielskiego
Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego
Zajęcia z matematyki
Zajęcia z historii
Zajęcia z fizyki
Zajęcia z języka angielskiego i j. niemieckiego
SKS
Zajęcia z historii

00
110
112
112
108
2
6
4
3
104
112
sala gimnast.
5

7. 25 – 7. 55
7. 25 – 7. 55
15.25 – 16.10
14.35 – 15.20
7. 25 – 7. 55
7. 25 – 7. 55
7. 25 – 7. 55
7. 25 – 7. 55
7. 25 – 7. 55
7. 25 – 7. 55
7. 25 – 7. 55
16.10 - 17.30
7. 25 – 7. 55

 

Wtorek

 

Elżbieta Szymańska
Magdalena Bobowska
Beata Domaradzka – Żak
Joanna Jarek - Geneja
Katarzyna Jezierska
Krystyna Boraczewska

Zajęcia z matematyki ( kl. IIC, IIIC - gimnazjum )
Zajęcia z j. polskiego – kółko
Zajęcia z j. polskiego – kółko
SCHOLA
SKS chłopcy ( kl. VII + gimnazjum )
Zajęcia wyrównawcze - technika

109
108
3
01
sala gimnast.
1

7. 25 – 7. 55
7. 25 – 7. 55
7. 25 – 7. 55
17.00 – 18.00
15.30 – 17.00
15.25- 16.10

 

 

Środa

 

Magdalena Ryng
Bożena Nobis
Katarzyna Rogala – Łach
Aldona Pawłowska
Beata Sypień
Karolina Kownacka
Eliza Zipser
Izabela Skotnicka
Dorota Żukowska
Jolanta Jerzycka
Ewa Król

Zajęcia z biologii dla klas : VII i II ( gimnazjum)
Zajęcia z matematyki (kółko kl. IVA , IVC, IVD )
Zajęcia z matematyki
Zajęcia wyrównawcze z chemii
Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego
Zajęcia z j. angielskiego
Zajęcia z j. angielskiego
Zajęcia z przyrody i biologii
Klub Młodych Historyków
SKS
Koło plastyczne „ Klub miłośników plastyki”

110
112
104
104
103
4
6
5
3
sala gimnast.
1

7. 25 – 7. 55
7. 25 – 7. 55
7. 25 – 7. 55
15.25 – 16.10
7. 25 – 7. 55
14.35 – 15.20
15.25 – 16.10
15.25 – 16.10
7. 25 – 7. 55
16.10 - 17.30
15.25 – 16.10

 

 

 

Czwartek

 

Mariola Zaryczna
Janina Mazur
Izabela Wlazło
Bożena Nobis
Magdalena Ryng
Monika Jarmużek
Zbigniew Baran
Bożena Roemer
Agata Boratczuk
Krystyna Boraczewska
Ewa Król

Zajęcia z matematyki
Zajęcia z języka niemieckiego
Zajęcia wyrównawcze z geografii
Zajęcia z matematyki – zespół wyrównawczy
Zajęcia z biologii dla klas III (gimn.) - powtórki do egzaminu
Zajęcia wyrównawcze z historii
SKS dziewczynki ( kl. VII + gimnazjum )
Zajęcia pedagogiczne indywidualne
Koło informatyczne
Zajęcia wyrównawcze z przyrody
Koło plastyczne „ Klub miłośników plastyki”

4
00
110
112
109
108
sala gimnast
pok.pedagoga
03
5
1

7. 25 – 7.55
15.25 – 16.10
7. 25 – 7. 55
7. 25 – 7. 55
7. 25 – 7. 55
7. 25 – 7. 55
15.30 – 17.00
8.00 – 8. 45
15.25 -16.10
14.35 – 15.20
15.25 – 16.10

 

 

Piątek

Beata Sypień
Magdalena Bobowska
Renata Kropidłowska
Agnieszka Pogoda
Beata Domaradzka – Żak
Katarzyna Roemer
Małgorzata Perlińska
Agata Boratczuk

Kółko polonistyczne
Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego
Poprawa ocen z j. niemieckiego
Kółko polonistyczne
Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego
Terapia psychologiczna
Zajęcia pedagogiczne indywidualne
Koło informatyczne

103
108
00
6
3
10
pok.pedagoga
03

7. 25 – 7. 55
7. 25 - 7. 55
7. 25 – 7. 55
7. 25 – 7. 55
7. 25 – 7. 55
8.00 – 8. 45
9.45 – 10.30
7.25 – 7.55

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Bolesława Krzywoustego w Kamieńcu Wrocławskim
    ul. Kolejowa 8
    55-002 Kamieniec Wrocławski
  • 71 318 55 95