Nawigacja

Zajęcia pozalekcyjne

 

ROK  SZKOLNY  2018 / 2019
ZAJĘCIA  POZALEKCYJNE  KLAS  IV – VIII + GIMNAZJUM

Prowadzący

Rodzaj zajęć

Sala

Godzina

PONIEDZIAŁEK

Zbigniew Baran
Bożena Nobis
Bożena Nobis

Dorota Żukowska
Mateusz Kwaśny
Renata Kropidłowska
Magdalena Ryng
Agata Jędrzejczak
Mariola Zaryczna
Anna Jajor-Morawiec

SKS kl. V
Zespół wyrównawczy z matem. kl. IVc i IVd (I i III tydzień miesiąca)
Zajęcia z matem. i – kółko kl. IVc i IVd (II i IV tydzień miesiąca)

Zajęcia z WOS
SKS
Zajęcia z j. niemieckiego
Zajęcia z biologii
Zajęcia z j. angielskiego kl. Va (2 i 4 tydzień miesiąca)
Zajęcia z matematyki
Zajęcia z historii

sala gimn.
112

112
3
sala gimn.
00
109
01
4
8

710 – 755
725 – 755
725 – 755
725 – 755

1630 - 1800
725 – 755
725 – 755
725 – 755
725 – 755
1530 - 1600

WTOREK

Zbigniew Baran
Zbigniew Baran
Monika Jarmużek
Katarzyna Rogala-Łach
Katarzyna Rogala-Łach
Bożena Nobis
Bożena Nobis
Justyna Hołyńska
Ewa Król

SKS
SKS
Zajęcia wyrównawcze z historii
Zajęcia z matematyki (kółko) - pierwszy wtorek miesiąca
Zajęcia z fizyki (kółko) - ostatni wtorek miesiąca
Zespół wyrównawczy z matem. kl. Va, Vc, Vd (I i III tydzień miesiąca)
Zajęcia z matem. – kółko dla kl. Va, Vc, Vd (II i IV tydzień miesiąca)
Zajęcia z j. angielskiego
Kółko plastyczne

sala gimn.
sala gimn.
108
104
104
112
112
8
1

710 – 755
1715 – 1845
1530 – 1700
725 – 755

725 – 755
725 – 755
725 – 755
1530 – 1615
1625 – 1710

ŚRODA

Dorota Żukowska
Jolanta Jerzycka
Beata Sypień
Beata Domaradzka-Żak
Krystyna Boraczewska
Agata Boratczuk

Klub Młodych Historyków i Obywateli
SKS
Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego
Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego
Zajęcia wyrównawcze z techniki
Koło informatyczne

3
sala gimn.
103
1
1
03

725 – 755
1715 – 1845
725 – 755
725 – 755
1440 – 1525
725 – 755

CZWARTEK

Beata Sypień
Alicja Semla-Owczarek
Aldona Pawłowska
Katarzyna Jezierska
Justyna Hołyńska
Ewa Król
Krystyna Boraczewska

Kółko polonistyczne
Zajęcia polonistyczne dla kl. VIII
Zajęcia wyrównawcze z chemii
SKS
Zajęcia z j. angielskiego
Klub twórców i miłośników sztuki (jeżeli będą chętni)
Zajęcia wyrónawcze z informatyki

103
6
104
sala gimn.
8
1
03

725 – 755
725 – 755
725 – 755
1700 – 1830
725 – 755
1715 – 1800
1625 – 1710

PIĄTEK

Karolina Kownacka
Beata Wrzeszcz

Beata Wrzeszcz
Magdalena Bobowska
Elżbieta Szymańska
Alicja Semla-Owczarek
Zbigniew Baran
Izabela Wlazło
Anna Ilba

Zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego
Zajęcia z j. polskiego kl. VIIa

Zajęcia z j. polskiego kl. IV i V
Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego
Zajęcia z matematyki kl. IIIcG
Zespół wyrównawczy z j. polskiego
SKS – siatkówka
Zajęcia wyrównawcze z geografii
Zajęcia z matem. (I i III tydzień - kl. VII; II i IV tydzień - kl. IVb i VIIIb)

112
3

6
108
109
6
sala gimn.
110
2

725 – 755
725 – 755

1345 – 1415
725 – 755
725 – 755
725 – 755
1530 – 1700
725 – 755
1345 – 1430

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Bolesława Krzywoustego
    ul. Kolejowa 8
    55-002 Kamieniec Wrocławski
  • 71 318 55 95
liczba odwiedzin: 512711